Ai Giống Em Ko ,Ko Đc Đi Chơi Trung Thu Ở Nhà Học Bài :(((( Biểu Diển Số Nguyên : -1 ; 1 ; 2 Trên Trục Số

Question

Ai Giống Em Ko ,Ko Đc Đi Chơi Trung Thu Ở Nhà Học Bài :((((
Biểu Diển Số Nguyên : -1 ; 1 ; 2 Trên Trục Số

in progress 0
Adela 10 months 2020-11-21T04:13:23+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T04:14:23+00:00

  Mình cũng ở nhà nè ! Bất hạnh ! :(((

  ai-giong-em-ko-ko-dc-di-choi-trung-thu-o-nha-hoc-bai-bieu-dien-so-nguyen-1-1-2-tren-truc-so

  0
  2020-11-21T04:15:17+00:00

  Đây bạn. Bạn xem hình.

  CHÙC BẠN HỌC TỐT!!!

  ai-giong-em-ko-ko-dc-di-choi-trung-thu-o-nha-hoc-bai-bieu-dien-so-nguyen-1-1-2-tren-truc-so

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )