AI GIỎI TOÁN GIÚP EM VỚI Ạ EM HỨA VOTE 5 VÀ CTLHN Câu 5 Để đo chiều cao của cột cờ của trường em, trong một ngày nắng đẹp bạn An đã đo bóng của cột cờ

Question

AI GIỎI TOÁN GIÚP EM VỚI Ạ
EM HỨA VOTE 5 VÀ CTLHN
Câu 5 Để đo chiều cao của cột cờ của trường em, trong một ngày nắng đẹp bạn An đã đo bóng của cột cờ có độ dài 5,6 m thời điểm đó bạn bình cắm một cọc tre vuông góc với mặt đất ló lên khởi mặt đất 2m và đo bóng của cọc tre có độ dài 0,8m.Hỏi cột cờ trường em cao bao nhiêu mét?

in progress 0
Sigridomena 3 months 2021-05-05T02:35:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-05T02:37:03+00:00

  Giả sử cột cờ là AB, bóng của cột cờ là BC, cọc là EF, bóng cọc là FC
  Xét ∆ABC và ∆EFC, có:
  ∠A = ∠B = 90º
  góc C chung
  => ∆ABC∾∆EFC (g.g)
  => AB/EF = BC/FC ( Đnghĩa Ta-lét)
  => AB/2 = 5,6/0,8
  =>AB = 2×5,6/0,8
  => AB = 14 (m)
  Cột cờ cao 14m
  (Đây là cách làm ở lớp mình)
  ai-gioi-toan-giup-em-voi-a-em-hua-vote-5-va-ctlhn-cau-5-de-do-chieu-cao-cua-cot-co-cua-truong-em

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )