Ai giải giúp mình Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

Question

Ai giải giúp mình
Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
ai-giai-giup-minh-tim-tiem-can-dung-va-tiem-can-ngang

0
Eirian 2 years 2020-10-18T10:35:32+00:00 0 Answers 36 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )