Ai giải giúp mình Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

Question

Ai giải giúp mình
Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
ai-giai-giup-minh-tim-tiem-can-dung-va-tiem-can-ngang

in progress 0
Huy Gia 2 years 2020-10-18T10:59:44+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:01:09+00:00

  d) $y = 3 – \dfrac{1 – x}{2x} = \dfrac{7x – 1}{2x}$

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}\dfrac{7x – 1}{2x}$

  $= \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}\dfrac{7 – \dfrac{1}{x}}{2} =\dfrac{7}{2}$

  $\Rightarrow y = \dfrac{7}{2}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to 0^+}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to 0^+}\dfrac{7x – 1}{2x} = -\infty$

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to 0^-}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to 0^-}\dfrac{7x – 1}{2x} = +\infty$

  $\Rightarrow x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  e) $y = x – \dfrac{3 – x}{x – 1} = \dfrac{x^2 – 3}{x – 1}$

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}\dfrac{x^2 – 3}{x – 1}$

  $= \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}\dfrac{x – \dfrac{3}{x}}{1 – \dfrac{1}{x}} = \mathop{\lim}\limits_{x\to \pm \infty}x = \pm \infty$

  $\Rightarrow$ Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to 1^+}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2 – 3}{x – 1} = -\infty$

  $+) \quad \mathop{\lim}\limits_{x\to 1^-}y = \mathop{\lim}\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^2 – 3}{x – 1} = +\infty$

  $\Rightarrow x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  0
  2020-10-18T11:01:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  ai-giai-giup-minh-tim-tiem-can-dung-va-tiem-can-ngang

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )