Ai giải giùm em với, em cần gấp ạ!

Question

Ai giải giùm em với, em cần gấp ạ!
ai-giai-gium-em-voi-em-can-gap-a

in progress 0
Hưng Khoa 2 tháng 2021-04-17T03:23:45+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

 1. 1 a) Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau là t

  Điểm gặp nhau là C 

  Quãng đường AC là 50t

  Quãng đường BC là 30t

  TC AB= 50t+30t=120

  => t= 1,5 h

  b) Quãng đường BC dài 30×1,5=45km

  2 Chu vi hình vuông ( ko tính cạnh chung ) là 1,2×3=3,6cm

  Chu vi nửa hình tròn là 1,2×3,14:2=1,884cm

  chu vi của sổ =5,484cm

 2.  Chu vi hình vuông là: 1,2 x 4= 4,8 m

   Chu vi nửa hình tròn là: 1,2 x 3,14 – 1,2=2,568

  Chu vi cửa sổ là: 4,8 + 2,568=7,368

            Rồi nha bạn xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )