Ai g hộ mk bài 4 mới

Question

Ai g hộ mk bài 4 mới

ai-g-ho-mk-bai-4-moi

in progress 0
Vodka 10 months 2020-11-21T04:05:27+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T04:06:35+00:00

  Đáp án:

   c. a=6

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.Do:x > 0\\
   \to \dfrac{{a – 6}}{a} > 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a – 6 > 0\\
  a > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a – 6 < 0\\
  a < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  a > 6\\
  a < 0
  \end{array} \right.\\
  b.Do:x < 0\\
   \to \dfrac{{a – 6}}{a} < 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a – 6 < 0\\
  a > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a – 6 > 0\\
  a < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a < 6\\
  a > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a > 6\\
  a < 0
  \end{array} \right.\left( l \right)
  \end{array} \right.\\
   \to 0 < a < 6\\
  c.Do:x = 0\\
   \to \dfrac{{a – 6}}{a} = 0\\
   \to a – 6 = 0\\
   \to a = 6
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )