ai đó giúp mình câu d và e với

Question

ai đó giúp mình câu d và e với
ai-do-giup-minh-cau-d-va-e-voi

in progress 0
Linh Đan 10 months 2021-04-25T05:28:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T05:29:16+00:00

  Bạn xem hình

  ai-do-giup-minh-cau-d-va-e-voi

  0
  2021-04-25T05:30:09+00:00

  `d)`

  Đường thẳng `BC` đi qua `A(2;1)` và có `VTCP` `\vec{BC}=(-3;-3)`

  `⇒` Đường thẳng `BC` đi qua `A(2;1)` và có `VTPT` `\vec{n}=(3;-3)`

  Phương trình tổng quát của đường thẳng `BC` 

     `3(x-2) -3(y-1)=0`

  `⇔ 3x – 3y – 3=0`

  `⇔ x-y-1=0`

  `e)`

  `M` là trung điểm `BC`  (`AM` là trung tuyến)

  `⇒M(1;-5/2)` 

  Đường trung tuyến `AM` đi qua `M(1;-5/2)` và có `VTCP` `\vec{AM}=(-1;-7/2)`

  `⇒` Đường trung tuyến `AM` đi qua `M(1;-5/2)` và có `VTPT` `\vec{n’}=(7/2;-1)`

  Phương trình tổng quát của đường trung tuyến `AM`

  `7/2(x-1) -1(y+5/2)=0`

  `⇔ 7/2x – y – 6=0`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )