Ai đó giúp em với ạ

Question

Ai đó giúp em với ạ

ai-do-giup-em-voi-a

in progress 0
Minh Khuê 7 months 2021-02-19T10:55:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-19T10:57:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a và b lần lượt là số mo, của Mg và MgO

  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}(1)\\
  MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O(2)\\
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O(*)\\
  {m_{HCl}} = \dfrac{{400 \times 7,3\% }}{{100\% }} = 29,2g\\
   \to {n_{HCl}} = 0,8mol\\
  {m_{NaOH}} = \dfrac{{100 \times 4\% }}{{100\% }} = 4g\\
   \to {n_{NaOH}} = 0,1mol\\
   \to {n_{HCl}}(*) = {n_{NaOH}} = 0,1mol\\
   \to {n_{HCl}}(1) + (2) = 0,7mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  24a + 40b = 11,6\\
  2a + 2b = 0,7
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,15\\
  b = 0,2
  \end{array} \right.\\
   \to {n_{Mg}} = 0,15mol\\
   \to {n_{MgO}} = 0,2mol\\
  a)\\
  \% {m_{Mg}} = \dfrac{{0,15 \times 24}}{{11,6}} \times 100\%  = 31,03\% \\
  \% {m_{MgO}} = 100\%  – 31,03\%  = 68,97\% \\
  b)\\
  {n_{MgC{l_2}}} = {n_{Mg}} + {n_{MgO}} = 0,35mol\\
   \to {m_{MgC{l_2}}} = 33,25g\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Mg}} = 0,15mol \to {m_{{H_2}}} = 0,3g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{hh}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} – {m_{{H_2}}} = 411,3g\\
   \to C{\% _{MgC{l_2}}} = \dfrac{{33,25}}{{411,3}} \times 100\%  = 8,08\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-02-19T10:57:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo luyện tập viết biên bản lớp 9 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )