Ai có thể giúp mình làm bài này đc ko ạ ????? Mình đang cần gấp pls please Kia là hình vẽ Gấp gấp mn ơi please mn

Question

Ai có thể giúp mình làm bài này đc ko ạ ????? Mình đang cần gấp pls please
Kia là hình vẽ
Gấp gấp mn ơi please mn
ai-co-the-giup-minh-lam-bai-nay-dc-ko-a-minh-dang-can-gap-pls-please-kia-la-hinh-ve-gap-gap-mn-o

0
Delwyn 8 tháng 2020-10-31T15:51:12+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer