Ai có thể giúp mình làm bài này đc ko ạ ????? Mình đang cần gấp pls please Kia là hình vẽ Gấp gấp mn ơi please mn

Question

Ai có thể giúp mình làm bài này đc ko ạ ????? Mình đang cần gấp pls please
Kia là hình vẽ
Gấp gấp mn ơi please mn
ai-co-the-giup-minh-lam-bai-nay-dc-ko-a-minh-dang-can-gap-pls-please-kia-la-hinh-ve-gap-gap-mn-o

0
Delwyn 1 year 2020-10-31T15:51:12+00:00 0 Answers 25 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )