Ai có lòng tốt như bào lão hàng xóm trong “Tức nước vỡ bờ”, giải giúp em BÀI 8 với ạ. P/s : nếu bạn quynhtrang8e có vô tình gặp lại mình thì mình sẽ b

Question

Ai có lòng tốt như bào lão hàng xóm trong “Tức nước vỡ bờ”, giải giúp em BÀI 8 với ạ.
P/s : nếu bạn quynhtrang8e có vô tình gặp lại mình thì mình sẽ bao cậu cốc trà đá
ai-co-long-tot-nhu-bao-lao-hang-om-trong-tuc-nuoc-vo-bo-giai-giup-em-bai-8-voi-a-p-s-neu-ban-quy

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-27T09:20:30+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:21:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `F=-x^2+4x+4=-(x^2-4x-4)=-(x^2-4x+4-8)=8-(x-2)^2`

  do `(x-2)^2>=0` với mọi `x⇒8-(x-2)^2`<=8`

  dấu = có khi `x-2=0⇔x=2`

  vậy `max F=8` khi `x=2`

  `G=4-16x^2-8x=-(16x^2+8x-4)=-(16x^2+2.4x+1-5)=5-(4x+1)^2`

  do `(4x+1)^2>=0` với mọi `x⇒5-(4x+1)^2<=5`

  dấu = có khi `4x+1=0⇔x=-1/4`

  vậy `maxG=5` khi `x=-1/4`

  `H=x(1-2x)=x-2x^2=-(2x^2-x)=-[2(x^2-x/2)]=-[2(x^2-2.x.1/4+1/16-1/16)]=-[2(x-1/4)^2-1/8]=1/8-2(x-1/4)^2`

  do `2(x-1/4)^2>=0` với mọi `x⇒1/8-2(x-1/4)^2<=1/8`

  dấu = có khi `x-1/4=0⇔x=1/4`

  vậy `max H=1/8` khi `x=1/4`

  `I=(1-3x)(x+2)=x+2-3x^2-6x=-3x^2-5x+2=-(3x^2+5x-2)=-[3(x^2-2.x.5/6+25/36-49/36)]`

  `=[3(x-5/6)^2-49/12]=49/12-3(x-5/6)^2`

  do `3(x-5/6)^2>=0` với mọi `x⇒49/12-3(x-5/6)^2<=49/12`

  dấu = có khi `x-5/6=0⇔x=5/6`

  vậy `max I=49/12` khi `x=5/6`

  `K=-x^2-2y^2+2xy-y+1=-(x^2+2y^2-2xy+y-1)=-[(x^2-2xy+y^2)+(y^2+2.y.1/2+1/4)-5/4]`

  `=5/4-[(x-y)^2+(y+1/2)^2]`

  do `(x-y)^2>=0; (y+1/2)^2>=0` với mọi `x;y`

  `⇒5/4-[(x-y)^2+(y+1/2)^2]`<=5/4`

  dấu = có khi `x-y=0; y+1/2=0`

  `⇔x=y=-1/2`

  vậy `max K=5/4` khi `x=y=-1/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )