Ai chuyên văn 8 giải hộ em gấp ạ Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam

Question

Ai chuyên văn 8 giải hộ em gấp ạ
Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.
Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt .
a, đọc xong đoạn tích em liên tưởng đến văn bảo nào ? Tác giả là ai ?
b, nội dung của đoạn trích
c, phương thức biểu đạt ?
d, biện pháp tu từ ?
e, tìm 2 câu rút gọn, thành phần rút gọn

in progress 0
Thiên Ân 4 months 2021-05-30T04:57:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T04:59:25+00:00

  a) chiếu dời đô 

  -tác giả lý công uẩn

  0
  2021-05-30T04:59:43+00:00

  a)Đoạn văn trích trong tác phẩm Chiếu dời đô

  tác giả: Lí Công Uẩn

  b)Nội dung: kể về việc 2 nhà đinh -lê ko chịu dời đô, đô ta ở 1 nơi khó phát triển, khiến cho đất nước phát triển không được lâu bền, đến thời của lý công uẩn, cảm thấy ko thể để sự việc như vậy xảy ra nửa, nên Muốn dời đô

  c)phương thức biểu đạt: nghị luận kết hợp biểu cảm, tự sự.

  d)

  e) Yêu cầu

  – Hình thức: đoạn văn 12 câu, lập luận tổng phân hợp

  – Nội dung: Văn bản đã phản ánh ý chí độc lập tự cường avf sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )