Ai bik làm câu nào làm hộ mk ạ vẽ hình luôn nha Mk sẽ vote cho 5 sao Cho tam giác ABC có ba đường cao AF, BD, CE. a) Chứng minh rằng: AE.AB = AD.AC b)

Question

Ai bik làm câu nào làm hộ mk ạ vẽ hình luôn nha
Mk sẽ vote cho 5 sao
Cho tam giác ABC có ba đường cao AF, BD, CE.
a) Chứng minh rằng: AE.AB = AD.AC
b) Chứng minh: AE.BF.CD = AB.AC.BC.CosA.CosB.CosC

0
Amity 1 year 2020-11-29T00:34:40+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )