Ai bik làm bài này ko khó quá

Question

Ai bik làm bài này ko khó quá
ai-bik-lam-bai-nay-ko-kho-qua

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-20T22:26:00+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T22:27:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,  đk: 2x-3≥0

  => x≥3/2

  => TXD (3/2,+∞ )

  b,   đk   |2x-3|≥0( luôn đúng)

  ⇒txd D=R

  c,  đk  (4-x )≥0 và (x+1 )≥0

  ⇒  x≤4 và x ≥-1

  ⇒ TXD [-1,4 ]

  d,   đk   x-1≥0 và x khác 3

  ⇒x≥1 và x khác 3

  ⇒ txd   [1.+∞]/3

  e    đk   x-1>0  và x khác -2

  ⇒x > 1 và x khác -2

  txd  ( 1,+∞)

  0
  2020-11-20T22:27:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  ai-bik-lam-bai-nay-ko-kho-qua

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )