Ai bik làm bài này ko giúp mình với

Question

Ai bik làm bài này ko giúp mình với
ai-bik-lam-bai-nay-ko-giup-minh-voi

in progress 0
Verity 9 months 2020-11-02T12:22:49+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T12:24:08+00:00

  Giải thích các bước giải: 

   ĐKXĐ:   6-x ≥ 0            x≤ 6

                1-x≥ 0   <=>  x≤1

                IxI -1 ≠ 0        x≠ +-1

  Vậy tập xác định D= [âm vô cùng ; 1] /  {1;-1}

  Bạn tham khảo nhá, cho mình xin ctlhn<3( Chỗ âm vô cùng bạn gi kí hiệu ra nha do mình tìm k ra nên đành gi hẳn ra vậy)

 1. Đáp án:

  $D = (-\infty;1)\backslash\left\{-1\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $y = \dfrac{\sqrt{6 – x} + \sqrt{1 – x}}{|x| -1}$

  $y$ xác định $\Leftrightarrow \begin{cases}6 – x \geq 0\\1 – x \geq 0\\|x| \ne 1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x \leq 6\\x \leq 1\\x \ne \pm 1\end{cases}$

  $\Rightarrow TXD: D = (-\infty;1)\backslash\left\{-1\right\}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )