ai bài cho mình câu d

Question

ai bài cho mình câu d

ai-bai-cho-minh-cau-d

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-16T05:01:59+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T05:03:04+00:00

  Đáp án:  `= 3`

  Giải thích các bước giải:

  `(1/3)^2 . 1/3 . 9^2`

  `= ((1/3)^2 . 9^2) . 1/3`

  `= (1/3 . 9)^2 . 1/3`

  `= 3^2 . 1/3`

  `= 9 . 1/3 = 3`

   

  0
  2020-11-16T05:03:52+00:00

  Bạn tham khảo :

  $(\dfrac{1}{3})^2 . \dfrac{1}{3} .9^2$

  $= (\dfrac{1}{3})^2 . 9^2 . \dfrac{1}{3}$

  $= (\dfrac{9}{3})^2 . \dfrac{1}{3}$

  $= 3^2 . \dfrac{1}{3}$

  $= \dfrac{3^2}{3}$

  $= 3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )