AE giúp tui với đag cần gấp! LOVE TEAM!

Question

AE giúp tui với đag cần gấp!
LOVE TEAM!
ae-giup-tui-voi-dag-can-gap-love-team

in progress 0
Thu Thảo 10 months 2021-04-20T20:20:29+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T20:22:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Xét $\Delta HAB, \Delta HAC$ có: 

  $\widehat{AHB}=\widehat{AHC}(=90^o)$

  $\widehat{BAH}=90^o-\widehat{HAC}=\widehat{HCA}$

  $\to \Delta HAB\sim\Delta HCA(g.g)$

  b.Xét $\Delta AHB , \Delta ABC$ có:
  Chung $\hat B$

  $\widehat{AHB}=\widehat{BAC}(=90^o)$

  $\to \Delta BAH\sim\Delta BCA(g.g)$

  $\to \dfrac{BA}{BC}=\dfrac{BH}{BA}$

  $\to BA^2=BH.BC$

  Mà $BA=BE(=6)$

  $\to BE^2=BH.BC$

  c.Ta có $S_{ABC}=\dfrac12AB\cdot AC=24$

  Vì $BD$ là phân giác $\hat B$

  $\to \dfrac{DA}{DC}=\dfrac{BA}{BC}=\dfrac35$

  $\to \dfrac{DA}{DA+DC}=\dfrac3{3+5}$

  $\to \dfrac{DA}{AC}=\dfrac38$

  $\to AD=\dfrac38AC$

  $\to AD=3$

  $\to S_{ABD}=\dfrac12AB\cdot AC=9$

  Xét $\Delta ABD, \Delta DBE$ có:

  chung $BD$

  $\widehat{ABD}=\widehat{EBD}$

  $BA=BE$

  $\to \Delta ABD=\Delta EBD(c.g.c)$

  $\to S_{ABD}=S_{EBD}$

  $\to S_{DEC}=S_{ABC}-2S_{ABD}=6$

  ae-giup-tui-voi-dag-can-gap-love-team

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )