Xách định luận điểm luận cứ qua vấn đê nghị luận sau: Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn có truyền thống yêu thương đùm bọc. Tư tưởng đó đã được thể hiện

Question

Xách định luận điểm luận cứ qua vấn đê nghị luận sau:
Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn có truyền thống yêu thương đùm bọc. Tư tưởng đó đã được thể hiện qua câu tục ngữ em hãy chứng minh để làm sáng tỏ câu tục ngữ đó
Giúp với lên lên

in progress 0
Acacia 6 months 2021-07-22T00:08:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T00:10:08+00:00

  Luận điểm: +Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn có truyền thống yêu thương đùm bọc.

  Luận cứ: +Xưa đến nay luôn có truyền thống yêu thương đùm bọc.

                 Tư tưởng đó đã được thể hiện qua câu tục ngữ( lá lành đùm lá rách ).

   Mik làm đây rồi nhé!! Sai thì nhờ các bn góp ý!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )