xác định từ loại trong câu : đây con sông như dòng sữa mẹ

Question

xác định từ loại trong câu : đây con sông như dòng sữa mẹ

in progress 0
MichaelMet 7 months 2021-07-11T20:31:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T20:33:11+00:00

  Đây /con sông /như dòng sữa mẹ.

   TN       CN                  VN

  ***Chúc bn học tốt!***

  0
  2021-07-11T20:33:18+00:00

  Từ loại trong câu : đây /con sông/ như dòng sữa mẹ.

                               TN        CN                  VN

  -Trạng ngữ trong câu là: Đây

  -Chủ ngữ trong câu là: con sông

  -Vị ngữ trong câu là: như dòng sữa mẹ

  CHÚC BN HỌC TỐT!!!

  CHO MK XIN CTLHN NHA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )