Xác định từ ghép từ láy thừ đơn trong các câu sau a.trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố nơi quê hương thân thiết của em b.Mưa mùa xuân xô

Question

Xác định từ ghép từ láy thừ đơn trong các câu sau
a.trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố nơi quê hương thân thiết của em
b.Mưa mùa xuân xôn xao,phơi phới .Những hạt mưa bé nhỏ , mềm mại, rơi mà như nhảy nhót
c.Gió thoang thoản đưa , những hoa lá nhẹ nhàng mấp máy một chút hương thơm phảng phất mơ hồ

in progress 0
Đan Thu 2 months 2021-07-25T02:41:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T02:43:02+00:00

  từ ghép là : 

  a) mùa thu,thành phố

  b) mùa xuân,hạt mưa,bé nhỏ

  c) hoa lá,hương thơm,mơ hồ

  từ láy là :

  a) vằng vặc,thân thiết

  b) xôn xao,phơi phới,mềm mại,nhảy nhót

  c) thoang thoảng, nhẹ nhàng,phảng phất

  0
  2021-07-25T02:43:43+00:00

  a.Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố nơi quê hương thân thiết của em

  Gạch chân là từ ghép + láy 

  Còn lại là từ đơn

  Từ láy : thân thiết , vằng vặc

  b.Mưa mùa xuân xôn xao,phơi phới .Những hạt mưa bé nhỏ , mềm mại, rơi mà như nhảy nhót

  Gạch chân là từ ghép + láy 

  Còn lại là từ đơn

  Từ láy : xôn xao , phơi phới , mền mại , nhảy nhót 

  c.Gió thoang thoản đưa , những hoa lá nhẹ nhàng mấp máy một chút hương thơm phảng phất mơ hồ

  Gạch chân là từ ghép + láy 

  Còn lại là từ đơn

  Từ láy : thoang thoảng , nhẹn nhàng , mấp máy , phảng phất .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )