Xác định từ đơn,từ láy(,láy hoàn toàn,láy bộ phận(vần,âm đầu)),từ ghép(đẳng lập,chính phụ,biệt lập)trong đoạn văn sau: Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đượ

Question

Xác định từ đơn,từ láy(,láy hoàn toàn,láy bộ phận(vần,âm đầu)),từ ghép(đẳng lập,chính phụ,biệt lập)trong đoạn văn sau:
Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam được nhiều du khách
quốc tế biết đến và trở thành một nét đặc trưng không
thể thiếu.Hiện nay có nhiều lớp học dạy nấu món ăn
Việt Nam được tổ chức tại các nhà hàng,khách sạn.
Và cũng có nhiều bài báo viết về phở,nem,bún,chả,nước mắm Việt Nam. Việt Nam,một nhà báo nước ngoài viết,đang trở thành đất nước mà người ta thích đến đó để thưởng thức những món ăn tuyệt vời.

in progress 0
Khánh Gia 2 months 2021-08-01T01:26:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-01T01:27:47+00:00

    từ đơn :  được , nhiều , biết , đến ,  một , nét , thiếu , nhiều , dạy , tại , các , có , viết , về , phở , nem , thích , đến , để , những , bún , chả .

    từ ghép : nghệ thuật , ẩm thực , việt nam , du khách ,  quốc tế , trở thành , đặc trưng , hiện nay , lớp học , nấu món ăn , tổ chức ,nhà hàng , khách sạn , bài báo , nhà báo , nước ngoài , , đất nước , người ta , thưởng thức , món ăn .

    từ láy : ( ko biết )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )