xác định trạng ngữ chủ ngữ vị ngữ và cho biết trạng ngữ chỉ gì trong câu đột ngột và mau lẹ, bọ ve ráng hết sức rút nốt đôi cánh ra khỏi xác ve

Question

xác định trạng ngữ chủ ngữ vị ngữ và cho biết trạng ngữ chỉ gì trong câu đột ngột và mau lẹ, bọ ve ráng hết sức rút nốt đôi cánh ra khỏi xác ve

in progress 0
Dulcie 2 weeks 2021-09-02T19:56:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T19:58:05+00:00

  Đột ngột và mau lẹ , bọ ve / ráng hết sức rút nốt đôi cánh ra khỏi xác ve.

                                     CN                                    VN

  bọ ve : là chủ ngữ 

  ráng hết sức rút nốt đôi cánh ra khỏi xác ve: là vị ngữ 

  Đột ngột và mau lẹ : trạng ngữ chỉ thời gian 

  0
  2021-09-02T19:58:10+00:00

  Đột ngột và mau lẹ, bọ ve /ráng hết sức rút nốt đôi cánh ra khỏi xác ve

                   TN             CN                               VN

  Trạng ngữ chỉ thời gian

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )