xác định trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ trong câu : con chim đang hót líu lo

Question

xác định trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ trong câu : con chim đang hót líu lo

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-07-23T15:38:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T15:40:03+00:00

  con chim đang hót líu lo

  trạng ngữ : không có 

  chủ ngữ : con chim

  vị ngữ : đang hót líu lo

  0
  2021-07-23T15:40:04+00:00

  con chim// đang hót líu lo

  CN           //     VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )