Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu sau và cho biết nó thuộc kiểu câu nào. “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi

Question

Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu sau và cho biết nó thuộc kiểu câu nào.
“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dắt đi trên con đường dài và hẹp.”
Các bạn giúp mình với.

in progress 0
Acacia 7 months 2021-06-24T23:16:32+00:00 2 Answers 439 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T23:17:40+00:00

  “Buổi mai hôm ấy/, một buổi mai/ ,đầy

       TN.                       CN1.                              

   sương thu và gió lạnh/, mẹ tôi /âu yếm

  VN1.                                CN2.                        

  nắm tay tôi dắt đi trên con đường dài và

                    VN2.                                             

  hẹp.”

  =>Dây thuộc kiểu câu ghép(câu trần thuật)

  0
  2021-06-24T23:17:46+00:00

  Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dắt đi trên con đường dài và hẹp.

  → Trạng ngữ : Buổi mai hôm ấy ( Trạng ngữ chỉ thời gian ).

  *) Chủ ngữ 1 : Một buổi mai

  Vị ngữ 1 : đầy sương thu và gió lạnh

  → Cấu tạo : Ai / cái gì / con gì + Như thế nào

  Chủ ngữ 2 : Mẹ tôi

  Vị ngữ 2 : âu yếm nắm tay tôi dắt đi trên con đường dài và hẹp

  → Cấu tạo : Ai / cái gì / con gì + Làm gì

  *) Câu trên thuộc kiểu câu :

  – Xét theo cấu tạo : Câu ghép ( có 2 cụm chủ – vị )

  – Xét theo mục đích nói : Câu trần thuật .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )