Xác định thành phần câu, cấu tạo, kiểu câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) a) Trăng lên. Gió mươn man dìu dịu thổi khắp nơi b) Khi chúng ta quên mất tết,

Question

Xác định thành phần câu, cấu tạo, kiểu câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ)
a) Trăng lên. Gió mươn man dìu dịu thổi khắp nơi
b) Khi chúng ta quên mất tết,Mất đi giá trị truyền thống dân tộc
c) Mọc giữa dòng sông Xanh
một bông hoa thí tiếp

in progress 0
Dulcie 2 days 2021-07-21T07:56:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T07:57:46+00:00

  a) Trăng/ lên .  Gió /  mươn man dìu dịu thổi khắp nơi .

       CN      VN    CN                     VN

      Kiểu câu : câu trần thuật.

  b) Khi chúng ta/ quên mất tết, mất đi giá trị truyền thống dân tộc.

               CN                                      VN          

      Kiểu câu : câu trần thuật.

  c) Mọc/ giữa dòng sông / xanh

       VN         TN                   VN

      Một bông hoa tím biếc 

                   CN

  Nghệ thuật : đảo ngữ

  Học tốt!

  0
  2021-07-21T07:58:05+00:00

  a) Trăng/ lên.    Gió    /    mươn man dìu dịu thổi khắp nơi

      CN   /    VN .  CN             /          VN 

  b) Khi chúng ta         /         quên mất tết           ,             Mất đi      /     giá trị truyền thống dân tộc

                  CN1           /                   VN1                                CN2    /            VN2

  c) Mọc giữa dòng sông Xanh           /        một bông hoa         /        thí tiếp

                  VN1                                  /                     CN2                /              VN2 

  CHO MK 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÁ . THANKS 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )