Xác định phương châm hội thoại và tác dụng của phương châm hội thoại đó trong các ví dụ sau đây: 1.”Tôi viết mấy lời này phòng khi đi gặp các cụ,các M

Question

Xác định phương châm hội thoại và tác dụng của phương châm hội thoại đó trong các ví dụ sau đây:
1.”Tôi viết mấy lời này phòng khi đi gặp các cụ,các Mác Lê-nin và các vị đàn anh khác”
2.”Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh:dài dòng,lan man,chưa rõ trọng tâm”
3.Ông đang viết chữ Nho thì hết mực gọi bà và nói:
Bà đi chợ mua dùm tôi ít mực
Bà trả lời:Mấy hôm nay biển động không có mực để mua.
Giúp mình với!!!!!

in progress 0
Yến Oanh 2 months 2021-08-03T11:32:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-03T11:34:25+00:00

    1.Phương châm về chất

    2.Phương châm quan hệ

    3.Phương châm về lượng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )