Xác định phong cách ngôn ngữ và thể thơ của văn bản sau: — “Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh bi

Question

Xác định phong cách ngôn ngữ và thể thơ của văn bản sau:

“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không.
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra ?”

in progress 0
Tài Đức 2 months 2021-07-31T16:34:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T16:36:14+00:00

  “Trèo lên cây bưởi hái hoa,

  Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.

  Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,

  Em đã có chồng anh tiếc lắm thay.

  Ba đồng một mớ trầu cay,

  Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không.

  Bây giờ em đã có chồng,

  Như chim vào lồng như cá cắn câu.

  Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,

  Chim vào lồng biết thuở nào ra ?”

  `=>` Thể thơ : lục bát ( song thất lục bát ).

  `=>` PCNN : Nghệ thuật.

  0
  2021-07-31T16:36:29+00:00

  Xác định phong cách ngôn ngữ và thể thơ của văn bản sau:

  “Trèo lên cây bưởi hái hoa,

  Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.

  Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,

  Em đã có chồng anh tiếc lắm thay.

  Ba đồng một mớ trầu cay,

  Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không.

  Bây giờ em đã có chồng,

  Như chim vào lồng như cá cắn câu.

  Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,

  Chim vào lồng biết thuở nào ra ?”

  PCNN : Nghệ thuật

  Thể thơ: lục bát

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )