Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu sau tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ. Từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều

Question

Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu sau tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ. Từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều

in progress 0
Trung Dũng 5 months 2021-05-16T18:43:06+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T18:44:07+00:00

  Nghĩa sự việc: từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều

  Nghĩa tình thái : không có

  0
  2021-05-16T18:45:04+00:00

  “Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ. Từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều”

  `->`Nghĩa sự việc:

  `-`Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

  `-`Từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều

  ( Nghĩa sự việc: ứng với sự việc mà câu đề cập đến)

  `->`Hai câu thơ này không có nghĩa tình thái

  ( Nghĩa tình thái thể hiện thái độ, sự đánh giá của tác giả với sự vật nêu trong câu)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )