Xác định khởi ngữ trong các câu sau: Về trí thông minh thì nó là nhất. Đối với cháu, thật là đột ngột. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì

Question

Xác định khởi ngữ trong các câu sau: Về trí thông minh thì nó là nhất. Đối với cháu, thật là đột ngột. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này làm ông khổ tâm hết sức. Chuyện của Linh, tôi đã biết rồi. Thương thì thương nhưng tôi vẫn phải cho nó vào trường cai nghiện bác à! Ăn, tôi cũng ăn rồi, bài tập tôi đã làm rồi, sao anh không cho tôi xem phim chứ? Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. Cái cổng đằng trước, mở thì cũng mở được đấy, nhưng mở ra cũng chẳng ích gì. Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.

in progress 0
RuslanHeatt 6 months 2021-07-06T05:45:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T05:47:21+00:00

  Về trí thông minh thì nó là nhất. Đối với cháu, thật là đột ngột. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này làm ông khổ tâm hết sức. Chuyện của Linh, tôi đã biết rồi. Thương thì thương nhưng tôi vẫn phải cho nó vào trường cai nghiện bác à! Ăn, tôi cũng ăn rồi, bài tập tôi đã làm rồi, sao anh không cho tôi xem phim chứ? Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. Cái cổng đằng trước, mở thì cũng mở được đấy, nhưng mở ra cũng chẳng ích gì. Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.

  0
  2021-07-06T05:47:44+00:00

  Về trí thông minh thì nó là nhất. Đối với cháu, thật là đột ngột. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này làm ông khổ tâm hết sức. Chuyện của Linh, tôi đã biết rồi. Thương thì thương nhưng tôi vẫn phải cho nó vào trường cai nghiện bác à! Ăn, tôi cũng ăn rồi, bài tập tôi đã làm rồi, sao anh không cho tôi xem phim chứ? Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. Cái cổng đằng trước, mở thì cũng mở được đấy, nhưng mở ra cũng chẳng ích gì. Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )