xác định danh từ số từ, lượng từ ,cụm danh từ, trong đoạn văn sau: mỗi người đều có một cái tính ,một sở thích riêng.bởi vậy tập thể cần phải biết tô

Question

xác định danh từ số từ, lượng từ ,cụm danh từ, trong đoạn văn sau:
mỗi người đều có một cái tính ,một sở thích riêng.bởi vậy tập thể cần phải biết tôn trọng những cái tính đó sở thích đó, nhưng ngược lại để hòa bình và tập thể ,mỗi người cũng không được vì cá tính riêng, sở thích riêng mà ảnh hưởng đến tập thể.

in progress 0
Mộc Miên 3 weeks 2021-07-09T08:50:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T08:52:08+00:00

  a) Danh từ : cá tính, sở thích và tập thể.

  b) Số từ : Một, mỗi người. 

  c) Lượng từ : Những. 

  d) Cụm danh từ : Một cá tính, sở thích riêng.

  – Những cá tính đó, sở thích đó, cá tính riêng. 

  0
  2021-07-09T08:52:25+00:00

  mỗi người đều có một cái tính ,một sở thích riêng.bởi vậy tập thể cần phải biết tôn trọng những cái tính đó sở thích đó, nhưng ngược lại để hòa bình và tập thể ,mỗi người cũng không được vì cá tính riêng, sở thích riêng mà ảnh hưởng đến tập thể.

  Số từ : Một, mỗi.

  Lượng từ : những.

  Cụm danh từ : Một cá tính, sở thích riêng, những cá tính đó, cá tính riêng, sở thích đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )