Xác định danh từ, động từ, tính từ trong các câu sau 1.Những cánh hoa mỏng manh rơi rơi rắc đầy trên mặt ao. 2.Mấy chú cá rô tưởng mồi , ngoi lên, chỉ

Question

Xác định danh từ, động từ, tính từ trong các câu sau
1.Những cánh hoa mỏng manh rơi rơi rắc đầy trên mặt ao.
2.Mấy chú cá rô tưởng mồi , ngoi lên, chỉ thấy đâu đây những chiếc thuyền tím .Chiếc thuyền hoa chòng chành hòa mình với màu tím của nước chiều
3.Những ngày lộng gió , từ bờ tre làng tôi nhìn thấy những cánh buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả mọi miền, cần cù ,nhẫn nại,suốt năm suốt tháng bất kể ngày đêm

in progress 0
Bình An 2 months 2021-07-12T04:11:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T04:12:18+00:00

  1.

  Danh từ : Những cánh hoa mỏng manh

  Động từ : rơi rơi rắc đầy trên mặt ao

  2.

  Danh từ : .Mấy chú cá rô

  Động từ : ngoi lên, chỉ thấy đâu đây những chiếc thuyền tím

  Tính từ : Chiếc thuyền hoa chòng chành hòa mình với màu tím của nước chiều

  3.

  Danh từ : từ bờ tre làng

  Động từ : tôi nhìn thấy những

  Tính từ : cánh buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn,

  Nếu bạn thấy hay thì cho mình xin câu trả lời hay nhất 

  0
  2021-07-12T04:13:07+00:00

  — Danh từ:

  Câu 1: cánh hoa, mặt ao.

  Câu 2: cá rô, chiếc thuyền, nước.

  Câu 3: bờ tre làng, tôi, cánh buồn, người khổng lồ, thuyền.

  — Tính từ:

  Câu 1: mỏng manh.

  Câu 2: tím.

  Câu 3: cần cù, nhẫn nại.

  — Động từ: 

  Câu 1: rơi rắc.

  Câu 2: ngoi lên, hòa mình.

  Câu 3: đẩy, đi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )