xác định đại từ trong câu sau : qua đình ngả nón trông đình.đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

Question

xác định đại từ trong câu sau : qua đình ngả nón trông đình.đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

in progress 0
Vodka 3 weeks 2021-07-09T08:51:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T08:52:23+00:00

  Đáp án:

  Đại từ: mình.

  Giải thích: Vì “mình” là người làm thơ tự xưng về chính bản thân người ấy nên đây là đại từ.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-07-09T08:52:46+00:00

  Đại từ là : ” mình ” – đại từ xưng hô nhé ^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )