Xác định chủ ngữ vị ngữ trong các câu sau . mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất Hoa loa kèn mở rộng

Question

Xác định chủ ngữ vị ngữ trong các câu sau . mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép
Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất
Hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh dưới nước
Buổi sáng núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù
Giúp mink nha

in progress 0
Helga 6 months 2021-07-05T13:48:55+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T13:50:09+00:00

  Màn đêm/ mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất

  C                       V1                                V2

  => Là câu đơn

  Hoa loa kèn/mở rộng cánh rung rinh dưới nước

  C                              V

  => Là câu đơn

  Buổi sáng núi đồi thung lũng làng bản /chìm trong biển mây mù

  C                                                                     V

  => Là câu đơn

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-07-05T13:50:14+00:00

  $_@Minz_$

  Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất

  $=>$ CN: Màn đêm mờ ảo
  $=>$ VN: Đang lắng dần rồi chìm vào đất

  $→$ Câu đơn

  Hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh dưới nước
  $=>$ CN : Hoa loa kèn
  $=>$ VN: Mở rộng cánh, rung rinh dưới nước

  $→$ Câu đơn

  Buổi sáng núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù

  $=>$ CN : Núi đồi, thung lũng, làng bản

  $=>$ VN: Chìm trong biển mây mù

  $→$ Câu ghép

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )