xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong câu : bây giờ đã là mùa đông nên chúng ta phải mặc áo ấm

Question

xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong câu : bây giờ đã là mùa đông nên chúng ta phải mặc áo ấm

in progress 0
Phúc Điền 6 months 2021-07-31T03:49:26+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T03:50:43+00:00

  Trạng ngữ: bây giờ
  Chủ ngữ: mùa đông
  Vị ngữ: chúng ta phải mặc áo ấm

  0
  2021-07-31T03:51:07+00:00

  @Meo_

  * Trạng ngữ: Bây giờ đã là mùa đông

  * Chủ ngữ: Chúng ta

  * Vị ngữ: phải mặc áo ấm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )