Xác định chủ ngữ,vị ngữ,trạng ngữ(nếu có) .Dựa vào cấu tạo cho biết câu nào là câu đơn ,câu nào là câu ghép a.Rồi lặng lẽ,từ từ ,khó nhọc mà thanh thả

Question

Xác định chủ ngữ,vị ngữ,trạng ngữ(nếu có) .Dựa vào cấu tạo cho biết câu nào là câu đơn ,câu nào là câu ghép
a.Rồi lặng lẽ,từ từ ,khó nhọc mà thanh thản ,hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong đêm,cái đầu chú ve ló ra , chui dần khỏi xác bọ ve
b.Những kí ức đẹp đẽ về tuổi học trò, khi đang ở bậc tiểu học ,không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em

in progress 0
Thái Dương 3 mins 2021-07-22T11:29:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T11:31:32+00:00

  #Xray

  -Rồi lặng lẽ,từ từ ,khó nhọc mà thanh thản ,hệt như

                 TN

  mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong đêm,

  cái đầu chú ve//ló ra , chui dần khỏi xác bọ ve

         CN                            VN

  `to` Câu đơn,vì có một cụm C-V

  Những kí ức đẹp đẽ về tuổi học trò, khi đang ở bậc tiểu học ,

                  CN                                                      TN

  không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em.

        VN

  `to` Câu đơn

  0
  2021-07-22T11:31:34+00:00

  Đáp án:

  a.Rồi lặng lẽ, từ từ ,khó nhọc mà thanh thản ,hệt như mảnh trăng nhỏ

             TN

  xanh non mọc trong đêm/,cái đầu chú ve/ ló ra , chui dần khỏi xác bọ ve

                                                CN                         VN

  → Câu này là câu đơn, vì chỉ có 1 vế.

  b.Những kí ức đẹp đẽ về tuổi học trò,/ khi đang ở bậc tiểu học/ ,không

            CN                                                  TN

  bao giờ phai nhòa trong tâm trí em

        VN

  → Câu này là câu đơn, vì chỉ có 1 vế.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )