xác định chủ ngữ vị ngữ của câu , và phân tích cấu tạo a) những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang kí ức của người da đỏ . b) ngày xưa có ông

Question

xác định chủ ngữ vị ngữ của câu , và phân tích cấu tạo
a) những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang kí ức của người da đỏ .
b) ngày xưa có ông vua nọ sai 1 viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi
C) viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đó oái oăm.

in progress 0
Acacia 8 months 2021-05-14T05:53:40+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T05:54:48+00:00

  a, Những dòng nhựa chảy trong cây cối // cũng mang kí ức của người da đỏ 

                      CN                                                VN

  b,Ngày xưa có ông vua nọ / sai 1 viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi

                              CN                      VN

  c,Viên quan ấy / đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đó oái oăm.

          CN                       VN

  0
  2021-05-14T05:55:38+00:00

  `a)` Những dòng nhựa //chảy trong cây cối cũng mang kí ức của người da đỏ .

             CN                                               VN

  `b)` Ngày xưa, có ông vua nọ// sai 1 viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi

          TN                   CN                                      VN

  `c)` Viên quan ấy// đã đi nhiều nơi, đến đâu quan //cũng ra những câu đó oái oăm.

            CN                     VN                               CN                        VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )