Xác định chỉ từ trong các ví dụ và nêu lên hoạt động của chỉ từ trong câu: a, Từ đó hàng năm thủy tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua.

Question

Xác định chỉ từ trong các ví dụ và nêu lên hoạt động của chỉ từ trong câu:
a, Từ đó hàng năm thủy tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua.
b, Ngôi nhà ấy trông thật đẹp.
c, Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta nhất định thắng lợi.

in progress 0
Tryphena 2 months 2021-07-07T08:37:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T08:39:03+00:00

  a, Từ đó hàng năm thủy tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua.

  ⇒ Chỉ từ : Đó

  ⇒ Hoạt động : giữ vai trò là chủ ngữ, diễn đạt toàn bộ nội dung của câu trước đó.

  b, Ngôi nhà ấy trông thật đẹp.

  ⇒ Chỉ từ : ấy

  ⇒ Hoạt động : làm nhiệm vụ phụ ngữ sau của danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ trước lập thành một cụm danh từ

  c, Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta nhất định thắng lợi.

  Câu nay hơi sai đề , để mình sửa nhé !

  Cuộc chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

  Đó là một điều chắc chắn.

  ⇒ Chỉ từ : Đó

  ⇒ Hoạt động : giữ vai trò là chủ ngữ, diễn đạt toàn bộ nội dung của câu trước đó.

  $@$ $woory$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )