Xác định câu văn có dùng phép so sánh.phân tích hiệu quả

Question

Xác định câu văn có dùng phép so sánh.phân tích hiệu quả

in progress 0
Verity 4 months 2021-05-30T00:21:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T00:23:39+00:00

             Mẹ già như chuối chín cây 

      Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi

             Mồ côi tội lắm ai ơi

      Đói cơm khát nước biết người nào lo

  Hiệu quả: Tác giả đã sử dụng hình ảnh so sánh này rất đắc, vì khi chuối chín cây, nó trở nên mềm yếu, dễ bị tổn thương, có thể rụng bất cứ lúc nào, không thể đoán trước được và mẹ cũng thế. 
  Câu này ngụ ý tình cảm của tác giả với mẹ của mình và cũng có ý khuyên mọi người hãy hiếu thảo với mẹ mình hơn vì ở cái tuổi gần đất xa trời, mẹ sẽ không còn ở bên ta được bao lâu nữa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )