Xác định cấu tạo câu: Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo

Question

Xác định cấu tạo câu: Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo

in progress 0
Amity 7 months 2021-06-09T10:43:32+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-09T10:44:51+00:00

  Mơ ước khiến => Trạng ngữ

  chúng ta trở nên=> chủ ngữ

  năng động một cách sáng tạo => vị ngữ

  0
  2021-06-09T10:45:07+00:00

  `-` Mơ ước / khiến chúng ta/ trở nên năng động một cách sáng tạo.

          CN                  CN                           VN

                                               VN

  `→` Câu này là câu mở rộng vị ngữ.

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )