xác định cặp quan hệ từ và tác dụng của cặp quan hệ từ trong bài Bánh trôi nước

Question

xác định cặp quan hệ từ và tác dụng của cặp quan hệ từ trong bài Bánh trôi nước

in progress 0
Kiệt Gia 2 weeks 2021-07-09T07:43:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T07:45:02+00:00

  @Shin

  Shin chúc bạn học tốt

  Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

  Bảy nổi ba chìm với nước non,

  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,

  em vẫn giữ tấm lòng son

  Những cặp quan hệ từ là:

  vừa-vừa:Nói lên những phẩm chất cao đẹp mà ngừoi phụ nữ VN sở hữu

  Mặc dầu-mà:quan hệ tương phản.Cho dù có bị bóc lột như thế nào thì phẩm chất cao quý của ngừoi phụ nữ cũng ko bao giừo phai nhạt và đăc biệt là tấm lòng chúng thủy

  0
  2021-07-09T07:45:36+00:00

  Thân Em Vừa Trắng Lại Vừa Tròn

  Bảy Chìm Ba Nổi Với Nước Non

  Rắn Nát Mặc Dầu Tay Kẻ Nặn,

  Em Vẫn Giữ Tấm Lòng Son

  Tác Dụng Của QHT vừa … vừa là :

  Để Nêu Lên Vẻ Đẹp,Sự Trang Trọng Của Phụ Nữ Ngày Xưa Qua Bài Thơ “Bánh Trôi Nước”

  Tác Dụng Của QHT Mặc Dầu … Mà 

  Nói về lòng chung thủy của người phụ nữu ngày xưa 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )