Xác định các phép tu từ trong các câu sau đây rồi phân tích, nêu tác dụng

Question

Xác định các phép tu từ trong các câu sau đây rồi phân tích, nêu tác dụng
ac-dinh-cac-phep-tu-tu-trong-cac-cau-sau-day-roi-phan-tich-neu-tac-dung

in progress 0
Eirian 2 years 2021-06-15T05:54:06+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T05:55:15+00:00

  “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

  `->“B“P“T“T`: Ẩn dụ

  `=>`Tác dụng: hình ảnh ” quả” được ẩn dụ với những thành quả lao động, còn trồng cây tương đồng với công lao người tạo ra thành quả, cả câu khuyên ta đang thụ hưởng thành quả thì phải biết nhớ ơn người đã khổ cực để tạo ra thành quả đó

  “Uống nước nhớ nguồn”

  `->“B“P“T“T`: Ẩn dụ

  `=>`Tác dụng: hình ảnh ” nước” được ẩn dụ với những thành quả lao động, còn nguồn tương đồng với công lao người tạo ra thành quả, cả câu khuyên ta đang thụ hưởng thành quả thì phải biết nhớ ơn người đã khổ cực để tạo ra thành quả đó

  0
  2021-06-15T05:55:56+00:00

  BPTT ẩn dụ cách thức ” quả” dựa trên sự tương đồng về cách thức là ăn quả tương đồng với hưởng thành quả lao động, còn trồng cây tương đồng với công lao người tạo ra thành quả.

  Tác dụng: Từ đó khiến cho câu tục ngữ giàu hình ảnh, mang nhièu tầng ý nghĩa

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )