Xác định biện pháp nói quá và tác dụng trong các câu sau: a) Bao giờ cây cải làm đình Gỗ lim làm ghém thì mình

Question

Xác định biện pháp nói quá và tác dụng trong các câu sau:
a) Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta.
b) Bao giờ gặp mặt chàng đây
Ăn chinslangj ớt ngọt ngay như đường.
c) Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than.
d) Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả người.
GIÚP MIK VS!!!!!

in progress 0
Kiệt Gia 3 weeks 2021-07-07T10:13:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T10:14:40+00:00

  a, Biện pháp nói quá : “cây cải làm đình/ Gỗ lim làm ghém “

  ->Biện pháp nói quá trong câu trên nhằm nhấn mạnh cái nỗi khổ sở của đôi duyên số không được ở bên nhau, khong thể cùng nhau bước tiếp trong nửa cuộc đời còn lại 

  b, Biện pháp nói quá : ” Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường”

  -> Biện pháp nói quá ở đây nhằm để nhấn mạnh cái tình yêu của cô gái dành cho chàng trai vô cùng cao quý , tình yêu mãnh liệt dành cho chàng trai 

  c,Biện pháp nói quá : “Như đứng đống lửa như ngồi đống than”

  -> Biện pháp nói quá ở đây nhằm để nhấn mạnh cái nỗi nhớ , tình thương yêu nhau như than với lửa không thể tách rời

  d, Biện pháp nói quá : “Người sao chín hẹn thì quên cả người”.

  -> Nhấn mạnh cái quên , không để ý của những người dù nhắc đi nhắc lại đến lần thứ 9 mà vẫn không có trách nhiệm vẫn phải để nhắc nhở lần sao. 

  0
  2021-07-07T10:14:43+00:00

  a, Bao giờ cây cải làm đình

  Gỗ lim làm ghém , thì mình lấy ta

  =>sử dụng biện pháp nói qua trong câu đã nhấn mạnh được duyên phận của hai người không thể đến với nhau, và không thể lấy nhau làm vợ chồng được.

  b, Bao giờ gặp mặt chàng đây

  Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường

  c, Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

  Như đứng đống lửa , như ngồi đống than

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )