Xác định biện pháp nghệ thuật đã đc sử dụng trong câu ” Nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của t

Question

Xác định biện pháp nghệ thuật đã đc sử dụng trong câu ” Nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước và kháng chiến “

in progress 0
Tryphena 8 months 2021-06-01T17:04:12+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-01T17:05:22+00:00

  Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến. ==> Liệt kê tăng tiến

  chúc bạn học tốt

  Nêú được thì cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-06-01T17:05:28+00:00

  Biện pháp nghệ thuật thuật: Liệt kê

  Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )