abc+ab+a=874 ai giúp mik với giải thích cả vì sao hộ mik nữa nhé

Question

abc+ab+a=874 ai giúp mik với giải thích cả vì sao hộ mik nữa nhé

in progress 0
1 year 2020-11-12T23:03:50+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:04:54+00:00

  Đáp án:

  Vậy $(a,b,c)=(7,8,9)$

  Giải thích các bước giải:

  $abc+ab+a=874$

  $↔100a+10b+1c+10a+1b+a=874$

  $↔111a+11b+c=874$

  Do đó:a phải là số lớn nhất $<8⇒a=7$

  Thay:$777+11b+c=874$

  $↔11b+c=97$

  Do đó: b phải là số lớn nhất $<9⇒b=8$

  $↔88+c=97$

  $↔c=9$

  Vậy $(a,b,c)=(7,8,9)$

  Xin câu trả lời hay nhất 

  0
  2020-11-12T23:05:10+00:00

  Ta có:

  `abc + ab + c = 874`

  `⇒ ( 100a + 10b + c ) + ( 10a + b ) + a = 874`

  `⇒ 111a + 11b + c = 874 (1)`

  Từ `(1) ⇒ 6 < a < 8`

  `⇒ a = 7`

  Thay `a = 7` vào (1) ta được :

  `11b + c = 874 – 777 = 97 (2)`

  Từ `(2) ⇒ 7 < b < 9`

  `⇒b = 8`

  Thay `b = 8` vào (2) ta được :

  `⇒ 88 + c = 97`

  `⇒ c = 97 – 88 =9`

  Vậy `a = 7; b = 8; c = 9`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )