a1997.5 mũ 2.2 mũ 2 b9 mũ 2.78+9 mũ 2.22

Question

a1997.5 mũ 2.2 mũ 2
b9 mũ 2.78+9 mũ 2.22

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-21T16:46:58+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T16:48:14+00:00

  `1997 * 5 ^2 * 2^2`

  `=1997 * 25 * 4`

  `=1997 * 100`

  `=199700`

  `9^2 * 78 + 9^2 * 22`

  `=9^2 (78+22)`

  `=81 * 100`

  `=8100

   

  0
  2020-10-21T16:48:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    A,=1997×25×4

       =1997×(25×4)

       =1997×100

       =199700

  B,=9mũ2×(72+18)

     =81×100

     =8100

  Bài mình tự lm đó nha.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )