A viết tập hợp lẻ nhỏ hơn 15 B viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau

Question

A viết tập hợp lẻ nhỏ hơn 15
B viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-10T09:49:06+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T09:50:30+00:00

  A/ A={1;3;5;7;9;11;13}

  B/ 10234

   

  0
  2020-11-10T09:50:41+00:00

  The best of team

       Sakura

  a  ) A { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 }

  b ) { 01234 }

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )