a. Viết phương trình đường thẳng(d1):y=ax+b đi qua điểm A(0,1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2 b.Cho (d2):y= -2/3x +3. Tìm tọa đọ giao đi

Question

a. Viết phương trình đường thẳng(d1):y=ax+b đi qua điểm A(0,1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2
b.Cho (d2):y= -2/3x +3. Tìm tọa đọ giao điểm M của 2 đồ thị (d1)và (d2) bằng phép tính
c.Vẽ đồ thị của 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục
d.Gọi B và C lần lượt là giao điểm của (d2) với trục tung và trục hoành. Tính S ABC

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-21T15:27:03+00:00 2 Answers 883 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:28:58+00:00

  Đáp án:

  a) $y = \dfrac{1}{2}x + 1\left( {{d_1}} \right)$

  b) $M\left( {\dfrac{{12}}{7};\dfrac{{13}}{7}} \right)$

  d) \(\dfrac{9}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Thay $x=0;y=1$ vào hàm số ta được: $1=a.0+b$ nên $b=1$

  (d1) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là $-2$ nên thay $x=-2; y=0$ vào hàm số ta được:

  $0=a.(-2)+1$ suy ra \(a = \dfrac{1}{2} \Rightarrow y = \dfrac{1}{2}x + 1\left( {{d_1}} \right)\)

  b) Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{ – 2}}{3}x + 3 = \dfrac{1}{2}x + 1\\
   \Leftrightarrow \dfrac{7}{6}x = 2\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{12}}{7} \Rightarrow y = \dfrac{{13}}{7} \Rightarrow M\left( {\dfrac{{12}}{7};\dfrac{{13}}{7}} \right)
  \end{array}\)

  c) Em tự vẽ hình nhé

  d) Giao điểm của (d2) với trục tung và trục hoành lần lượt là: 

  \(\begin{array}{l}
  B\left( {0;3} \right);C\left( {\dfrac{9}{2};0} \right)\\
   \Rightarrow AB = 2;OC = \dfrac{9}{2}\\
   \Rightarrow {S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}OC.AB = \dfrac{1}{2}.\dfrac{9}{2}.2 = \dfrac{9}{2}
  \end{array}\)

  0
  2020-10-21T15:29:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và cắt 2 đường thẳng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )