a, vì sao a//b b, Tính góc A1 và góc A4

Question

a, vì sao a//b
b, Tính góc A1 và góc A4
a-vi-sao-a-b-b-tinh-goc-a1-va-goc-a4

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-12T22:10:46+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T22:11:47+00:00

  P/s: không biết dùng latex nó khổ thế đấy ạ

  Bạn xem hình để nhìn điểm D

  a, Ta có góc C1=D1=90độ mà 2 góc này ở vị trí đồng vị ⇒ a//b

  b, Ta có a//b ⇒ góc A1 = góc B1 (2 góc so le trong)

  mà góc B1=15độ ⇒ góc A1=15độ

  Ta có góc A1 + góc A4 = 180độ (2 góc kề bù)

  ⇒ 15độ + góc A4 = 180độ

  ⇒ góc A4 = 180độ – 15độ

  góc A4 = 165độ

  a-vi-sao-a-b-b-tinh-goc-a1-va-goc-a4

  0
  2020-11-12T22:12:13+00:00

  #Tham_khảo

   

  a-vi-sao-a-b-b-tinh-goc-a1-va-goc-a4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )