a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y= 2x². Vẽ đồ thị parabol (P). b) Cho phương trình x^2-2(m+1)x+m-1=0 (m là tham số). Tìm m để phương t

Question

a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y= 2x². Vẽ đồ thị parabol (P).
b) Cho phương trình x^2-2(m+1)x+m-1=0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn 3×1+x2 =0.
Giải giúp mình 3b với ạ
a-trong-mat-phang-toa-do-oy-cho-parabol-p-y-2-ve-do-thi-parabol-p-b-cho-phuong-trinh-2-2-m-1-m-1

in progress 0
Huyền Thanh 9 months 2021-04-23T10:14:21+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T10:15:33+00:00

  Đáp án:

  a) Cho x=0 => y=0

  Cho x=1 => y=2

  Cho x=-1 => y=-2

  => Đồ thị hàm số là đường cong đi qua O; (1;2); (-1;-2)

  $\begin{array}{l}
  b){x^2} – 2\left( {m + 1} \right).x + m – 1 = 0\\
   \Leftrightarrow \Delta ‘ = {\left( {m + 1} \right)^2} – m + 1\\
   = {m^2} + 2m + 1 – m + 1\\
   = {m^2} + m + 2 > 0\forall m\\
  Theo\,Viet:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 2\left( {m + 1} \right)\\
  {x_1}{x_2} = m – 1
  \end{array} \right.\\
  Do:3{x_1} + {x_2} = 0\\
   \Leftrightarrow {x_2} =  – 3{x_1}\\
   \Leftrightarrow {x_1} – 3{x_1} = 2\left( {m + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow {x_1} =  – m – 1\\
   \Leftrightarrow {x_2} =  – 3{x_1} = 3\left( {m + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow \left( { – m – 1} \right).3\left( {m + 1} \right) = m – 1\\
   \Leftrightarrow  – 3\left( {{m^2} + 2m + 1} \right) = m – 1\\
   \Leftrightarrow 3{m^2} + 7m + 2 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {3m + 1} \right)\left( {m + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m =  – \frac{1}{3}\\
  m =  – 2
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,m =  – \frac{1}{3};m =  – 2
  \end{array}$

  a-trong-mat-phang-toa-do-oy-cho-parabol-p-y-2-ve-do-thi-parabol-p-b-cho-phuong-trinh-2-2-m-1-m-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )