A. TRẮC NGHIỆM(3đ) Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài. Câu 1: Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng? A. 12000kg

Question

A. TRẮC NGHIỆM(3đ)
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài.
Câu 1: Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng?
A. 12000kg C. 12000kg/m 3
B. 12000N/m 3 D. 12000N
Câu 2: Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 . Vậy 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng:
A. 128cm 3 C.1280cm 3
B. 12,8cm 3 D. 12800cm 3
Câu 3: Cầu thang xoắn là ví dụ về
A. đòn bẩy C. mặt phẳng nghiêng
B. ròng rọc D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc
Câu 4: Chọn câu sai:
Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản ?
A. Đưa xe máy lên xe tải
B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường
C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố
D. Không có trường hợp nào nói trên
Câu 5: Để giảm độ lớn của lực kéo một vật nặng lên sàn ô tô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta
có thể
A. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng
B. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng
C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng
D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng
Câu 6: Để đưa các thùng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng
nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên các lực lần lượt là: F 1  =
1000N; F 2  = 200N; F 3  = 500N; F 4  = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất
A. tấm ván 1
B. tấm ván 3
C. tấm ván 2
D. tấm ván 4
Câu 7: Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật
lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao
1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu?
A. l < 4,8m C. l = 4m
B. l ≥ 4,8m D. l = 2,4m
Câu 8: Câu nào dưới đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?
A. cân đồng hồ C. cân đòn
B. cân Rô-béc-van D. cân tạ
Câu 9: Có hai quả cầu bằng nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đầu A,B của một đòn bẩy.
Biết rằng quả cầu treo vào đầu A có đường kính lớn gấp đôi quả cầu treo vào đầu B. Nếu điểm tựa
cách đều hai đầu A và B, thì đòn bẩy ở trạng thái
A.Đầu A bị chúc xuống C. Thăng bằng nằm ngang
B. Đầu B bị chúc xuống D.quay quanh điểm tựa O từ A sang B rồi ngược lại
Câu 10: Dụng cụ nào dưới đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
A. cái búa nhổ đinh
B. dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống
C. cái mở nút chai
 Đề gồm có hai (02) trang
2/2
D. cái cần kéo nước từ dưới giếng lên
Câu 11: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.
A. Mái nhà C.Xe đẩy
B. Cái kìm cắt kim loại D. Cầu thang lên thang gác
Câu 12: Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?
A. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực
B. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực
C. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực
D. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

in progress 0
Nho 1 year 2020-11-27T09:05:46+00:00 3 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:07:38+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  1.B

  2.A

  3.C

  4.D

  5.B

  6.C

  7.B

  8.A

  9.C

  10.B

  11.B

  12.C

  0
  2020-11-27T09:07:43+00:00

  câu 1: B
  câu 2 A
  câu 3 C
  câu 4 D
  câu 5 D
  câu 6 C
  câu 7 B
  câu 8 A
  câu 9
  câu 10 B
  câu 11 D
  câu 12 C
  Câu 9 mk chx lm đc thông cảm!

  0
  2020-11-27T09:07:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tấm sắt dắt xe các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )