a)Tình yêu quê hương của Tế Hanh được thể hiện như thế nào trong đoạn cuối của bài thơ Quê Hương b)Câu thơ “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”thuộc k

Question

a)Tình yêu quê hương của Tế Hanh được thể hiện như thế nào trong đoạn cuối của bài thơ Quê Hương
b)Câu thơ “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”thuộc kiểu câu nào?Nêu tác dụng

in progress 0
Calantha 4 months 2021-05-30T14:55:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-30T14:56:48+00:00

    a) Nỗi nhớ quê hương da diết ở trong lòng của tác giả

    b) thuộc kiểu câu trần thuật.Tác dụng bộc lộ cảm xúc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )